ขั้นตอนในการจองเช่ารถอัลพาร์ดพร้อมคนขับ

1.โทรหรือแอดไลน์เพื่อสอบถามราคาและเส้นทางที่จะเดินทาง
2.แจ้งรายละเอียดต่างๆดังนี
  • แจ้งวันที่ท่านต้องการเดินทาง ทั้งไป และ กลับ
  • สถานที่ๆต้องการเดินทางไป
  • สถานที่นัดเจอเพื่อให้รถตู้ได้รับและส่งกี่จุด
  • เวลาที่ต้องการให้เราไปรับ
  • จำนวนผู้โดยสารกี่ท่าน
  • ใช้รถจำนวนกี่วัน
  • ใช้รถตลอดเวลาหรือจอดไว้

หลังจากตกลงราคากันเรียบร้อยแล้ว
ให้ท่านทำการ วางเงินมัดจำ ก่อนการเดินทาง พร้อมยืนยันการนัดหมายที่ แน่นอนอีกครั้งรถอัลพาร์ดให้เช่า เช่ารถอัลพาร์ด เวลไฟร์ รถตู้วีไอพี พร้อมคนขับ
โทร. 0864789886 ไลน์ไอดี kong0864789886